เรียนผู้ร่วมเข้าประกวดทุกท่าน

เนื่องจากมีอาจารย์และบุคคลทั่วไปหลายท่าน ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทันในระยะเวลาที่กำหนด ทางคณะผู้จัดโครงการจึงได้ตัดสินใจ เลื่อนระยะเวลาส่งผลงานจากเดิมวันที่21มีนาคม เป็นวันที่9เมษายนแทน จึงขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

คณะผู้จัดโครงการ OTPC App Contest

 

  • รายละเอียดคุณลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • กรอกรายละเอียดในเอกสารประกอบการส่งผลงาน (ดาวน์โหลด)
  • ให้ทำการบีบอัดไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดเป็น .zip ไฟล์เดียวก่อนส่งผลงาน
  • ระบุรายละเอียดประเภทการประกวด, รูปแบบของแอพพลิเคชันและช่วงชั้นของผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วน
กรุณาล็อกอินก่อนอัพโหลดไฟล์
Login