รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 
ผู้จัดทำ
นายเกรียงไกร มาตรมูล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มครูและบุคคลากรทางการศึกษา

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย

  • บทเรียนจำแนกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติได้แก่ รูปสามเหลี่ยม วงกลม และวงรี

  • บทเรียนจำแนกชนิดของรูปเรขาคณิตสามมิติได้แก่ ทรงสี่เหลี่ยม ทรงกลม และทรงกระบอก

  • เกมเสริมการเรียนรู้

 
 
ผู้จัดทำ
น.ส. แคทราย เสาะสมบูรณ์ และ น.ส. พิจิตรา ศิริวัฒน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย

  • บทเรียนสำหรับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง โดยมีภาพสีสันสวยงาม และเสียงประกอบการเรียนรู้ ช่วยเสริมทักษะการฟังไปพร้อมๆกับความสนุกสนานที่ได้จากการฟังนิทาน มีแบบฝึกหัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และเกมประกอบความเข้าใจ

 
 
ผู้จัดทำ
น.ส. กมลวรรณ อินทวงษ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา ประกอบด้วย

  • เกมเป็นสื่อการเรียน โดยมีการเล่น รูปแบบคือ เกมป้องกันฐานทัพ และ เกมตอบคำถาม เมื่อตอบคำถามถูกต้องผู้เล่นจะสามารถนำคะแนนที่ได้ไปเล่นในส่วนของเกมป้องกันฐานทัพได้ เกมนี้ผู้เล่นต้องให้ความสำคัญกับการตอบคำถาม สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย

 
 
ผู้จัดทำ
นายเปรม หะทัยธรรม และนายนราธิป หริจิระติวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบสร้างองค์ความรู้ ระดับประถมศึกษา กลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เป็นแอพพลิเคชันสร้างองค์ความรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย

  • เกมต่อภาพแผนที่ประเทศไทยแยกตามภาคและจังหวัด เพื่อให้สามารถจดจำตำแหน่ง ลักษณะ และขนาดทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย

 
 
 
Powered by Phoca Download