รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 
ผู้จัดทำ
ว่าที่ ร.ท.อมรัส อรรคบุตร นางนวภัทร อรรคบุตร และนางกรรณิการ์ เนียมชัยภูมิ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มครูและบุคคลากรทางการศึกษา

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาสัมคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย

  • เนื้อหาที่เป็นข้อความ เสียง การ์ตูน แผนที่ เกม และข้อสอบ เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ โดยให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสมาชิกประชาคมอาเซียน

 
 
ผู้จัดทำ
นายสุปรีชา สูงสกุล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มครูและบุคคลากรทางการศึกษา

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย

  • บทเรียนอธิบายรูปร่างลักษณะของเซลล์สิ่งมีชีวิต จัดกลุ่มของเซลล์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและหลายเซลล์ และเปรียบเทียบความแตกต่างและส่วนประกอบสำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ พร้อมอธิบายหน้าที่ของส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

  • เกมเสริมความรู้

 
 
ผู้จัดทำ
น.ส. เจนจิรา นาคหรั่ง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย

  • บทเรียนที่มีเนื้อหาและแบบฝึดหัดเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ของเล่นของใช้ เป็นต้น โดยอาศัยภาพการ์ตูนสีสันสดใสเป็นตัวจูงใจความสนใจให้เด็กรู้สึกสนุกสนานไป กับการเรียนรู้

 
 
ผู้จัดทำ
นายธีรวัฒน์ นามประเส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทแอพพลิเคชันรูปแบบเสริมการสอน ระดับประถมศึกษา กลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย

  • บทเรียนและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการบอกหน่วยการชั่งน้ำหนักและการเปรียบเทียบน้ำหนัก

 
 
 
Powered by Phoca Download