รางวัลชนะเลิศ

 
ผู้จัดทำ
นายนรินทร์ อนงค์ชัย

รางวัลชนะเลิศประเภทแอพพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย

  • บทเรียนลักษณะการ์ตูน ประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องการตวงมีวีดิทัศน์อธิบายประกอบและแบบฝึกหัดทบทวนเนื้อหา

  • เกมเสริมความรู้

 
 
ผู้จัดทำ
นางศิริวรรณ ชูชื่น

รางวัลชนะเลิศประเภทแอพพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการเรียน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย

  • การสนทนาเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศและเสื้อผ้าที่สอดคล้องตามสภาพอากาศ เพื่อสร้างความเข้าใจ และตีความเรื่องที่ฟัง อ่าน และสามารถพูดโต้ตอบสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

  • เกมเสริมความรู้

 
 
ผู้จัดทำ
น.ส. ณัฐชยา วงศ์บุญมาก

รางวัลชนะเลิศประเภทแอพพลิเคชั่นรูปแบบเสริมการเรียน ระดับประถมศึกษา กลุ่มบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

เป็นแอพพลิเคชันเสริมการเรียน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประกอบด้วย

  • บทเรียนที่มีเนื้อหาและแบบฝึดหัดภาษาไทย เช่น การสะกดคำ การใช้มาตราตัวสะกด เป็นต้น โดยอาศัยภาพการ์ตูนสีสันสดใสเป็นตัวจูงใจความสนใจให้เด็กรู้สึกสนุกสนานไปกับการเรียนรู้

 
 
 
Powered by Phoca Download