โครงการประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต

    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้มีการจัดให้มีการประกวด สร้างสื่อการเรียนรู้...สู่แท็บเล็ต ปีการศึกษา ๒๕๕๖ บัดนี้การประกวดสร้างสื่อการเรียนรู้ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว มีสื่อการเรียนรู้หรือแอพพลิเคชั่นที่ชนะ
การประกวดและสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
เป็นจำนวนมากที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือ
สร้างสื่อการเรียนรู้ (Authoring Tools) เป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง บรรจุอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพียงท่านสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถเลือกใช้สื่อและเครื่องมือดังกล่าวได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น